Sprawowanie funkcji kierownika budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uprawnienia te mogą być w różnych specjalnościach. Na przykład kierownik budowy domu jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego czy też hali musi mieć uprawnienia budowlane wykonawcze (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zgodnie z przepisami na każdej budowie musi być osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi czyli kierownik budowy. Jest to osoba, która pokieruje budową i poprowadzi dokumentację przebiegu robót. Budując dowolny obiekt inwestor musi zaangażować kierownika budowy.

Jako uczestnik procesu budowlanego ma prawa i obowiązki. Kierownik budowy bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie. Odpowiada za wykonanie obiektu zgodne z projektem ,warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Kierownik budowy ma też wiedzę o projektowaniu elementów konstrukcji więc sprawuje też pewną kontrolę nad projektem eliminując błędy.